Insightful articles and discussions to broaden your outlook.

My Perspective. Logo: A stylized representation of the company's name, with vibrant colors and modern design. Explore diverse perspectives on tech, culture, and lifestyle at My Perspective. Discover insightful articles and discussions to broaden your outlook.

The ardent supporters of HIGDEF when are you going to figure it out?

ትግርኛ
ሰዓብቲ ህግደፍ፣ መዓስ እዩ ክርድኣኩም?

ኣሕዋትካን ኣሓትካን እናተቓለሱን እናተሳቐዩን ኣብ ፈቀዶ ሃገራት ኣብ ስደት ክነብሩ ተገዲዶም እንደሃለዉ። ካብዚ ሓሊፉ ዜጋታት እታ ሃገር፡ ኣዴታትን ቆልዑን እናተሳቐዩ እንከለዉ፣ ኣብ ዓዲ ሽግር ከምዘየለ አምሲልካ ኣብ ፓርክታት ኤውሮፓ ትስዕስዕ? እዚ ሕጽረት ንቕሓትን ኣፍልጦን ጥራይ ዘይኮነስ ርእሰ ፍትወት እዩ። ወዲ ሰብ ብተፈጥሮኡ ኣብ ውሽጡ በደል ናይ ምልላይ ተፈጥሮኣዊ ክእለት ኣለዎ። እዞም ደገፍቲ ህግደፍ ግና ንተፈጥሮኣዊ ቅኑእ ስምዒቶም ክሒዶም፣ ኣወንታዊ ግብረ መልሶም ዓፊኖም፡ ከም እንስሳ ይነብሩ ኣለው እንተዝበሃል፣ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኾነን። ሰማዒ እንተሃልዩ ይስማእ፣ ኣብ ሕጊ ተፈጥሮ፣ ተፈጥሮኣዊ መንፊት ኣሎ። እዚ ሕጊ ኸኣ ኣድማሳዊ ሕጊ ይበሃል። በቲ ሕጊ መሰረት እቲ ዝገበርካዮ ናባካ ኸኣ ይምለስ።

ንሓዉ ዘይሓልየሉ፡ ንኸብዱ ዝነብር ሰብ፡ ካብ ጻህያይ ብምንታይ ይሃይሽ። ከም ካተርፒላር ንክትበልዕ ጥራህ ምንባር ኸኣ ተፈጥሮዋዊ አይኮነን።

ሰባት ኣድማሳዊ ሕጊ ዝበሃል ከምዘየለ እኳ እንተምሰሉ፡ ሕጊ ኣድማስ ግን ካብ ናኖ-ፓርቲክላት ክሳብ ዓበይቲ ንዋት ንኹሉ ዝገዝእ ተፈጥሮኣዊ ሕጊ እዩ። እንተዘይኮይኑ መሬትን ማርስን ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሚልዮናት ዓመታት ኣብ ዙርያ ጸሓይ ኣብ ዝዘውራሉ እዋን ነንሕድሕደን ምተጋጨዋ ነይረን። ንሳቶም ግን ዝገዝኦም ሕግታት ኣለዎም፣ በቲ ሕግታት ክሳዕ ዝመሓደሩ ድማ ኣብ ዙርያ ጸሓይ ይዘውሩ። ሰብ ብመልክዕ ኣምላኽ ስለ ዝተፈጥረ፡ ኣብ ልዕሊ ነገራት ስልጣንን ሓላፍነትን ኣለዎ። ስለዚ ሓላፍነት ወሲዱ ዝደለዮ ክገብር ስልጣን ተዋሂብዎ ኢዩ። አሻ ሰብ ድማ ነዚ ሓላፍነት ዕሽሽ ኢሉ ዝደለዮ ይገብር። ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ድማ በደል ይፍጽም። ፍርዲ ምስ መጸ ግን እቲ ዘይሓላፍነታዊ መወዳእታታቱ ተመሊሱ ይስዕቦ። በዚ ድማ ካብ ጌጋታቱ ይመሃር። ሰብ ግና እግዚኣብሔር ዝቐጽዖ ይመስሎ። እግዚኣብሄር ግና ዝቀጽዕ ኣምላኽ ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ ኣምላኽ ፍቕሪ ስለዝኮነ። እቲ ዝገበሮ እዩ ዝምለሰሉ። እዚ መቕጻዕቲ ኣምላኽ ዘይኮነስ ኣድማሳዊ ሕጊ ብግብሪ ክረኧ እንከሎ እዩ። እዚ ኣድማሳዊ ሕጊ እዚ ክጋገ ወይ ክዝንጋዕ ኣይክእልን እዩ።

አማርኛ
የህግደፍ ደጋፊዎች፣ መቼ ነው የሚረዳችሁ ?

ወንድሞቻችሁና እህቶቻችሁ እየታገሉና እየተሰቃዩ ፣ በተለያዩ አገሮች በስደት ለመኖር እየተገደዱ እያለ። በተጨማሪም የሀገሪቱ ዜጎች፣ እናቶች እና ህፃናት እየተሰቃዩ ፣ በኣውሮፓ ዉስጥ እንዴት መደነስ ይቻላቸዋል? ይህ የግንዛቤ እና የእውቀት ማነስ ብቻ ሳይሆን ራስ ወዳድነትም ነው። ሰው በውስጡ ግፍን እና በደልን የማወቅ ተፈጥሯዊ ችሎታ አለው። ነገር ግን እነዚህ የህግደፍ ደጋፊዎች ተፈጥሯዊ ስሜታቸውን ክደው፣ አዎንታዊ ምላሻቸውን አፍነው እንደ እንስሳ ነው የሚኖሩት ቢባል ከእዉነት የራቀ ኣይሆንም። ሰሚ ካለ ይስማ በተፈጥሮ ህግ የተፈጥሮ ወንፊት አለ። የአጽናፈ ዓለሙ ወይም የዩኒቨርሳል ህግ።

ለወንድሙ የማያስብ፣ ለሆዱ የሚኖር ሰው፣ ከኣረም በምን ይሻላል፣ እንደ አባ ጨጓሬ እየበሉ መኖር ደሞ ተፈጥሮዋዊ አይደለም።

ምንም እንኳን ሰዎች ሁለንተናዊ ሕግ እንደሌለ አድርገው ቢኖሩም፣ የአጽናፈ ዓለሙ ህግ ከናኖፓርቲክሎች እስከ ትላልቅ ቁሳዊ ነገሮች የሚገዛ ተፈጥሮዋዊ ሕግ ነው። ባይሆንማ ኖሮ ምድር እና ማርስ ባለፉት ጥቂት ሚሊዮን አመታት ፀሀይን ሲዞሩ እርስበርስ በተጋጩ ነበረ። ነገር ግን እነርሱን የሚያስተዳድራቸው ህጎች አሏቸው፣ እናም በእነዚያ ህጎች ተገዝተው እስካሁን ድረስም በፀሐይ ዙሪያ ይሽከረከራሉ። የሰው ልጅ የተፈጠረው በአምላክ አምሳል ስለሆነ፣ በነገሮች ላይ ሥልጣንና ኃላፊነት ኣለው። ስለሆነም ሃላፊነትን ወስዶ የፈለገዉን እንዲያደርግ ስልጣን ተሰጥቶታል። ነገር ግን የሰው ልጅ ፣ ሃላፊነቱን ችላ ብሎ ያሻዉን ያደርጋል። እናም በሌሎች ሰዎች ላይ በደልን ይፈጽማል። የፍርድ ጊዜው ሲደርስ ግን፣ ኃላፊነት የጎደለው ፍጻሜዎቹ ወደ ራሱ ይመለሳሉ። በዚህም ካደረጋቸው ስህተቶቹ ይማራል። የሰው ልጅ ግን እግዚአብሔር እንደቀጣው ያስባል ። እግዚአብሔር ግን የሚቀጣ ኣምላክ አይደለም፣ ምክንያቱም እግዚአብሄር ፍቅር ስለሆነ። ያደረገው ነገር ነው ወደ ራሱ የሚመለሰው። ይህ የእግዚአብሔር ቅጣት ሳይሆን ሁለንተናዊ ሕግ በተግባር ሲታይ ነው። ይህ ሁለንተናዊ ህግ ስህተት አይሠራም ወይም አይረሳም።

English
The ardent supporters of HIGDEF when are you going to figure it out?

While your brothers and sisters struggle and suffer, deprived of life in their homeland and forced to live in exile in various countries. Moreover, citizens, mothers, and children inside the country are suffering. How come you party and dance like nothing happened? It’s not just a lack of awareness and knowledge, it’s selfishness. Humanity has within it a faculty that helps to identify inherent injustice everywhere. These guys denied their instincts and suppressed their reactions. They are simply grasshoppers or caterpillars who just eat and live without feelings towards their other selves and have no purpose in life.

Although people pretend that there are no universal laws, the laws of the universe are the laws of nature that govern everything from nanoparticles to large materials. Otherwise, Earth and Mars would have collided with each other as they orbited the Sun over the past few million years. But they have laws that govern them and governed by those laws they still revolve around the sun. Since man is created in God’s image, he has authority and responsibility over things. Therefore, he is empowered to take responsibility and do what he wants. However, man ignores his faults and does what he wants. And he does injustice to other people. But when judgment comes, his irresponsible endings come back to haunt him. Thus, he learns from his mistakes. But man thinks that God has punished him. But God is not a punishing God because God is love. It’s what he did that comes back to him. This is not God’s punishment but universal law in action. This universal law cannot be confused or forgotten.

Française
Fervents partisans du HIGDEF, quand vous aurez le comprendre ?

Pendant que ton frères et sœurs luttent et souffrent, privés de la vie dans leur patrie et contraints de vivre en exil dans divers pays. De plus, les citoyens, les mères et les enfants à l’intérieur du pays souffrent. Comment se fait-il que te fasse la fête et que te danse comme si de rien n’était ? Ce n’est pas seulement un manque de conscience et de connaissances, c’est de l’égoïsme. L’humanité a en elle une faculté qui l’aide à identifier partout l’injustice inhérentes. Ces gars ont nié leurs instincts et supprimé leurs réactions. Ils vivent comme des animaux. Ce sont des sauterelles ou des chenilles qui se contentent de manger et de vivre sans avoir de sentiments envers eux-mêmes ou sans avoir un but dans la vie.

Bien que les gens prétendent qu’il n’y a pas de lois universelles, les lois de l’univers sont les lois de la nature qui régissent tout, des nanoparticules aux grands matériaux. Sinon, la Terre et Mars seraient entrés en collision alors qu’ils tournaient autour du Soleil au cours des derniers millions d’années. Mais ils ont des lois qui les régissent, et gouvernés par ces lois, ils tournent toujours autour du soleil. Puisque l’homme est créé à l’image de Dieu, il a à la fois autorité et responsabilité sur les choses. Par conséquent, il est habilité à prendre ses responsabilités et à faire ce qu’il veut. Par conséquent, il ignore cette loi et fait ce qu’il veut. Et il fait injustice aux autres. Mais quand le jugement vient, ses fins irresponsables reviennent le hanter. Ainsi, il apprend de ses erreurs. Mais l’homme pense que Dieu l’a puni. Mais Dieu n’est pas un Dieu punisseur parce que Dieu est amour. C’est ce qu’il a fait qui lui revient. Ce n’est pas la punition de Dieu mais la loi universelle en action. Cette loi universelle ne peut être confondue ou oubliée.

LET’S KEEP IN TOUCH!

አዳዲስ ጽሁፎች እንዲደርስዎ ይመዝገቡ

የንግድ ማስታወቂያዎችን አንልክም ።

A call-to-action!

Welcome to Our site! Explore The Omo Valley Communities and Learn About Their Current Situation