Insightful articles and discussions to broaden your outlook.

My Perspective. Logo: A stylized representation of the company's name, with vibrant colors and modern design. Explore diverse perspectives on tech, culture, and lifestyle at My Perspective. Discover insightful articles and discussions to broaden your outlook.

Pour la traduction française

በአማርኛ ለማንበብ

ፕረዚደንት ሙሴቨኒ ኣብ ዋዕላ ኣፍሪቃን ሩስያን ጉዳዩ ከቕርብ ዕድል ምስረኸበ ኩሉ ዓይነት ፍርያት ሕርሻ ከምዘለዎም፣ ዕዳጋ ከምዘድልዮም ገሊጹ። ለባምን ጥዑይን ፕረዚደንት ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሱ ጉዳይ ይዛረብ።ነቲ እድል ኸኣ ተጠቂሙሉ። ብተመሳሳሊ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ናይ ገዛእ ርእሱ ጉዳይ ጠቒሱ።

ብኣንጻሩ ኢሳያስ ኩሉ እቲ ናቱ ጉዳይ ዘይኮነ፣ ኣብዘይምልከቶ ኢዩ ተዛሪቡ ። ኣዒንትኻ ናብ ዓስብኻ ግበሮ ይበሃል። እሱ ግና፣ ከምዞም አክቲቪስት፣ አሳሰይቲ ፖሊቲካ ፣ ንፑቲን ብዛዕባ ፖለቲካ ምዕራባዊ ዓለም ኣፍልጦ ከምዘይብሉ፣ ብዛዕባ ናይ አለም ኩነታት የረድኦ ኔሩ። እቲ ዝገርም ግን እቲ ፍልጠት ናቱ ፣ ካብ ፌስቡክ ዝኣከቦ ፍልጠትን፣ የማነ ማንኪ ኣብ እዋን ምሳሕ ወይ ሻሂ ዕረፍቱ ዝሃበሮ ፍልጠት ምኳኑ እዩ።

ኢሳያስ ክገልጽ እንከሎ። ከምዚ ኢሉ ምህሳቡ ኸኣ፣ ኣብ ኩሉ አለም ዝርከቡ ደቂ ሰባት ዝሓሸ ነገር ንክረክቡ ስለዝምነ ኢዩ ኢሉ ። ዝብእሲ አብ ካልእ ሃገር ከይዱ ቆርበት አንጽፉለይ ኢሉ ይበሃል። ኢሰያስ ንነብሱ ከማን ክምርምር ዘይኽዕል ሰብ ወይ ኸአ ዘይፈልጥ ሰብ ኢዩ ፣ ኤርትራ ብግህሰት መሰላት ወዲ ሰብ ተመራሲሃስ፣ ህዝባ ጸኒቱ ወይ ኸኣ ሃዲሙ ወጺዉ እንከሎ፣ ከምዚ ኢልካ ምሕሳብ፣ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገም ወይ ኸኣ ሕማም ከም ዘለዎ የርእየካ። ኤርትራ ይትረፍ ዓበይቲ ፣ ቆልዑ ከይተረፉ ዝእሰሩላ ሃገር እያ።

እቲ ዝኸፍአ ድማ ኤርትራ ንዕዳጋ ሩስያ እተቕርቦ ነገር የብላን፡ ኤርትራ ትሸጦ ፍርያት ሕርሻ የብላን፣ ካልእ ንሩስያ ዘድልያ ኣብ ኤርትራ ዝስራሕ የለን። ካልእ እንታይ እሞ ክብል?

What more could he say?

At the Africa-Russia Summit, President Museveni effectively presented his case, highlighting Uganda’s rich agricultural diversity and the need for a market. This is a hallmark of a wise and pragmatic leader who capably discusses national interests. Similarly, the President of South Africa focused on relevant domestic issues.

Contrastingly, President Isaias of Eritrea ventured into matters beyond his remit, addressing issues irrelevant to his nation’s immediate needs. Instead of focusing on pragmatic goals, he engaged in a discourse more befitting a political activist, explaining global politics to President Putin as if the latter were unaware of the dynamics of the Western world. Bizarrely, he relied on information gleaned from casual sources like Facebook and snippets from conversations with Yemane Manki, his advisor, during breaks.

Isaias claimed his global focus was driven by a desire to improve conditions worldwide. Yet, this seems incongruous with the reality in Eritrea, a nation grappling with severe human rights violations, where countless citizens are either fleeing or facing dire oppression. This disconnect suggests a profound lack of self-awareness or an understanding of his country’s plight. One might recall the saying, “A hyena went to another country and asked for a sheepskin to sleep on,” highlighting Isaias’s misplaced priorities and apparent detachment from reality.

Moreover, Eritrea has little to offer the Russian market; it lacks the agricultural outputs or other products Russia might need. Given these circumstances, Isaias’s speech at the summit did little to promote his nation’s interests or address its numerous challenges. What else, indeed, could he contribute under these conditions?

For further details, please refer to the following:

ርኣዩ፣ ፑቲን ከም ሓደ ዓሻ ዝጥምቶ ዘሎ እዩ ዝመስል። ኢሳያስ ኣሪጉ ስለዝኮነ ይደጋግም እዩ ዘሎ። ፑቲን ንምንታይ ናይ ገዛእ ርእሱ ብቑዓት ሰብ ሞያ ካብ ኤርትራ ወጺኦም ካብ ሃገር ተሰዲዶም አብ ወጻኢ ክነብሩ ተገዲዶም ኢሉ እንተዝሓቶኸ? መልሱ እንታይ ምኾነ? ኣብ ERTV ተመሳሳሊ ዲስኩር ይህብ፣ ኣብ ባይታ ድማ ብኣንጻሩ ይሰርሕ። ኢሳያስ ዓሻ ሰብ እዩ። ንሱ ጥራይ በሊሕ ወዲ፡ ካልኦት ኸዓ ዘይፈልጡዎም ወይ ሕቶ ክሓቱ ወይ ክዕዘቡ ዘይክእሉ ይመስሎ። ፑቲን ነቶም ኣብታ ሃገር ዘለዉ ሰብ ሞያ ዘይተጠቐምካሉስ፣ ንምንታይ ተወሳኺ ተማሃሮ ንምስልጣን ሓገዝ ትሓትት እንተዝብሎ? መልሱ እንታይ ምኾነ፣ ኢሳያስ አምሳሉ እዩ ዝበሃል፣ ሓቅነት ዘይብሉ፣ ዝተሃተ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ፣ ህፍረትን ሞራልን ከማን ዘይብሉ ሰብ ኢዩ።

እዚ መደረ እዚ ኸዓ፣ ሃደ ተማሃራይ መዋእለ ህጻናት ንፕሮፌሰር ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣስተምህሮ ዝህብ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓካ!

ኢሳያስ ዝባከነ ህይወት እዩ ዝነብር ዘሎ ክበሃል ይኸኣል እዩ። ኩሉ ህይወቱ ብኽነት እዩ። ስርዓት ሃይለስላሴ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገበሮ ዝነበረ ኣረሜናዊ ግብሪ ንምክልካል ኢሉ ናብ ዓውደ ውግእ ዝኣተወ ሰብ እንከሎ። ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ግና፣ አብ ግዜ ናጽነት ዝበሃለሉ ጊዜ፣ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ዜጋታት፡ ከም መንግስቲ ሃይለስላሴ ተመሳሳሊ ጭካነ እንተዘይኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ግፍዒ ዘውረደ ሰብ ኢዩ። ብዝዛረቦ ዘይነብር ሰብ፣ ክእመን ኣይክእልን እዩ ፣ክብርታት እውን የብሉን። ብዛዕባ ኤርትራ ዝያዳ ንምፍላጥ እዛ ቪድዮ ተኸታተሉዋ:  https://my-perspective.net/leaks-from-eritrea-africas-north-korea/

President Putin appears distinctly unimpressed, giving President Isaias the kind of look reserved for the utterly foolish. Isaias, showing his age, repetitively asserts, “This war is not just between Ukraine and Russia; it is a war declared by NATO on Russia.” One should tally how many times he repeats this mantra. Imagine if Putin were to question him about the mass exodus of Eritrea’s qualified professionals, or ask why Isaias seeks assistance in training more students when he has failed to utilize the ones already trained. How would he respond?

Isaias’s rhetoric on ERTV portrays a hopeful vision, yet his actions tell a starkly different story. He seems to believe he is the sole possessor of wisdom, oblivious to the fact that others see through his facade and can raise probing questions. His approach is akin to a kindergarten student attempting to lecture a university professor, an absurd mismatch of roles that highlights his disconnect from reality.

One could argue that Isaias has led a wasted life. He entered the battlefield to oppose what he perceived as the brutality of the Haile Selassie regime towards Eritreans. Yet, after three decades of guerrilla warfare, he has inflicted equal, if not greater, brutality upon his people. He has failed to uphold his commitments and ideologies, proving himself untrustworthy and devoid of values.

To understand more about the situation in Eritrea, consider watching this video:

Leaks from Eritrea, Africa’s North Korea

LET’S KEEP IN TOUCH!

አዳዲስ ጽሁፎች እንዲደርስዎ ይመዝገቡ

የንግድ ማስታወቂያዎችን አንልክም ።

A call-to-action!

Welcome to Our site! Explore The Omo Valley Communities and Learn About Their Current Situation