Insightful articles and discussions to broaden your outlook.

My Perspective. Logo: A stylized representation of the company's name, with vibrant colors and modern design. Explore diverse perspectives on tech, culture, and lifestyle at My Perspective. Discover insightful articles and discussions to broaden your outlook.

Pour la traduction française

በአማርኛ ለማንበብ

ፕረዚደንት ሙሴቨኒ ኣብ ዋዕላ ኣፍሪቃን ሩስያን ጉዳዩ ከቕርብ ዕድል ምስረኸበ ኩሉ ዓይነት ፍርያት ሕርሻ ከምዘለዎም፣ ዕዳጋ ከምዘድልዮም ገሊጹ። ለባምን ጥዑይን ፕረዚደንት ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእሱ ጉዳይ ይዛረብ።ነቲ እድል ኸኣ ተጠቂሙሉ። ብተመሳሳሊ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ናይ ገዛእ ርእሱ ጉዳይ ጠቒሱ።

ብኣንጻሩ ኢሳያስ ኩሉ እቲ ናቱ ጉዳይ ዘይኮነ፣ ኣብዘይምልከቶ ኢዩ ተዛሪቡ ። ኣዒንትኻ ናብ ዓስብኻ ግበሮ ይበሃል። እሱ ግና፣ ከምዞም አክቲቪስት፣ አሳሰይቲ ፖሊቲካ ፣ ንፑቲን ብዛዕባ ፖለቲካ ምዕራባዊ ዓለም ኣፍልጦ ከምዘይብሉ፣ ብዛዕባ ናይ አለም ኩነታት የረድኦ ኔሩ። እቲ ዝገርም ግን እቲ ፍልጠት ናቱ ፣ ካብ ፌስቡክ ዝኣከቦ ፍልጠትን፣ የማነ ማንኪ ኣብ እዋን ምሳሕ ወይ ሻሂ ዕረፍቱ ዝሃበሮ ፍልጠት ምኳኑ እዩ።

ኢሳያስ ክገልጽ እንከሎ። ከምዚ ኢሉ ምህሳቡ ኸኣ፣ ኣብ ኩሉ አለም ዝርከቡ ደቂ ሰባት ዝሓሸ ነገር ንክረክቡ ስለዝምነ ኢዩ ኢሉ ። ዝብእሲ አብ ካልእ ሃገር ከይዱ ቆርበት አንጽፉለይ ኢሉ ይበሃል። ኢሰያስ ንነብሱ ከማን ክምርምር ዘይኽዕል ሰብ ወይ ኸአ ዘይፈልጥ ሰብ ኢዩ ፣ ኤርትራ ብግህሰት መሰላት ወዲ ሰብ ተመራሲሃስ፣ ህዝባ ጸኒቱ ወይ ኸኣ ሃዲሙ ወጺዉ እንከሎ፣ ከምዚ ኢልካ ምሕሳብ፣ ናይ ስነ ኣእምሮ ጸገም ወይ ኸኣ ሕማም ከም ዘለዎ የርእየካ። ኤርትራ ይትረፍ ዓበይቲ ፣ ቆልዑ ከይተረፉ ዝእሰሩላ ሃገር እያ።

እቲ ዝኸፍአ ድማ ኤርትራ ንዕዳጋ ሩስያ እተቕርቦ ነገር የብላን፡ ኤርትራ ትሸጦ ፍርያት ሕርሻ የብላን፣ ካልእ ንሩስያ ዘድልያ ኣብ ኤርትራ ዝስራሕ የለን። ካልእ እንታይ እሞ ክብል?

What else can he say?

When President Museveni had the opportunity to make his case at the Africa-Russia Summit, he said they have all kinds of agricultural products and need a market. A wise and healthy president talks about his own affairs. He took the opportunity to his advantage. Similarly, the President of South Africa mentioned his own case.

Isaias, on the other hand, spoke all that was not his business, where it did not concern him. They say, keep your eyes on the prize. He, however, like political activists was explaining to Putin as if Putin had no knowledge of the politics of the Western world. The strange thing is that he throws what he gathered from Facebook and the knowledge that Yemane Manki gave him during his lunch or tea break.

While Isaiah explains. He said that he thinks that way because he wishes people all over the world to have something better. They say, “Hyena went to another country and asked for a sheep Skin to sleep on”. Isaiah is a man who cannot even examine himself or does not know himself. Eritrea is ravaged by human rights violations, its people are exterminated or fleeing, and yet the discourse of Isaias is about saving mankind in the whole world. This shows that he has a mental illness. Eritrea is a country where not only adults but children are imprisoned indefinitely.

Worst of all, Eritrea has nothing to offer the Russian market, no agricultural products to sell, and nothing else that Russia needs is made in Eritrea. What else can he say?

For more check the following

ርኣዩ፣ ፑቲን ከም ሓደ ዓሻ ዝጥምቶ ዘሎ እዩ ዝመስል። ኢሳያስ ኣሪጉ ስለዝኮነ ይደጋግም እዩ ዘሎ። ፑቲን ንምንታይ ናይ ገዛእ ርእሱ ብቑዓት ሰብ ሞያ ካብ ኤርትራ ወጺኦም ካብ ሃገር ተሰዲዶም አብ ወጻኢ ክነብሩ ተገዲዶም ኢሉ እንተዝሓቶኸ? መልሱ እንታይ ምኾነ? ኣብ ERTV ተመሳሳሊ ዲስኩር ይህብ፣ ኣብ ባይታ ድማ ብኣንጻሩ ይሰርሕ። ኢሳያስ ዓሻ ሰብ እዩ። ንሱ ጥራይ በሊሕ ወዲ፡ ካልኦት ኸዓ ዘይፈልጡዎም ወይ ሕቶ ክሓቱ ወይ ክዕዘቡ ዘይክእሉ ይመስሎ። ፑቲን ነቶም ኣብታ ሃገር ዘለዉ ሰብ ሞያ ዘይተጠቐምካሉስ፣ ንምንታይ ተወሳኺ ተማሃሮ ንምስልጣን ሓገዝ ትሓትት እንተዝብሎ? መልሱ እንታይ ምኾነ፣ ኢሳያስ አምሳሉ እዩ ዝበሃል፣ ሓቅነት ዘይብሉ፣ ዝተሃተ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ኮይኑ፣ ህፍረትን ሞራልን ከማን ዘይብሉ ሰብ ኢዩ።

እዚ መደረ እዚ ኸዓ፣ ሃደ ተማሃራይ መዋእለ ህጻናት ንፕሮፌሰር ናይ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኣስተምህሮ ዝህብ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓካ!

ኢሳያስ ዝባከነ ህይወት እዩ ዝነብር ዘሎ ክበሃል ይኸኣል እዩ። ኩሉ ህይወቱ ብኽነት እዩ። ስርዓት ሃይለስላሴ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገበሮ ዝነበረ ኣረሜናዊ ግብሪ ንምክልካል ኢሉ ናብ ዓውደ ውግእ ዝኣተወ ሰብ እንከሎ። ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ግና፣ አብ ግዜ ናጽነት ዝበሃለሉ ጊዜ፣ ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ዜጋታት፡ ከም መንግስቲ ሃይለስላሴ ተመሳሳሊ ጭካነ እንተዘይኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ግፍዒ ዘውረደ ሰብ ኢዩ። ብዝዛረቦ ዘይነብር ሰብ፣ ክእመን ኣይክእልን እዩ ፣ክብርታት እውን የብሉን። ብዛዕባ ኤርትራ ዝያዳ ንምፍላጥ እዛ ቪድዮ ተኸታተሉዋ:  https://my-perspective.net/leaks-from-eritrea-africas-north-korea/

Putin is looking at him like he is looking at fools. Isaias is old and repeats himself again and again. Check how many times he said, “This war is not the war of Ukraine and Russia, it is a  war declared by NATO on Russia.”  Count it. What if Putin asked him why his own qualified professionals have to leave Eritrea and live outside of the country? what would be his answer? He gives a similar uplifting discourse on ERTV and does the opposite on the ground. Isaias is a foolish man. He thinks that he is the only smart guy, others don’t know him or can’t ask questions or observe. What would be his answer if Putin asked why are you asking for help to train more students when you haven’t used the existing ones?

This discourse of his feels like a kindergarten student is lecturing to a professor of a university, Isaias to Putin!

One can say that Isaias lived a wasted life. His whole life is a waste. He went to the battleground to struggle thinking that the Highlessilassie regime was brutal to Eritreans. When he returned from the Gorilla fight after 30 years of struggle, he carried out the same brutality, if not more, on his own citizens, the Eritreans. He does not live up to his commitment and ideology. He can’t be trusted and has no values. Watch this video to learn more about Eritrea:

Leaks from Eritrea, Africa’s North Korea

LET’S KEEP IN TOUCH!

አዳዲስ ጽሁፎች እንዲደርስዎ ይመዝገቡ

የንግድ ማስታወቂያዎችን አንልክም ።

A call-to-action!

Welcome to Our site! Explore The Omo Valley Communities and Learn About Their Current Situation